Hình ảnh công ty FarmX

Tầm nhìn: Xây dựng Farmx.vn trở thành nơi tin cậy để mua và bán sản phẩm, thiết bị liên quan đến nông nghiệp và thuỷ sản toàn cầu.

Sứ mệnh: Chúng tôi lựa chọn, đánh giá các sản phẩm, thiết bị cần thiết, thiết yếu rồi tìm cách có thể phân phối và giao đến cho thị trường Nông nghiệp, Thuỷ sản đặc biệt trước mắt là Tôm Cá một cách tốt nhất, uy tín nhất, trách nhiệm nhất trong, trước và sau khi mua bán với khách hàng toàn cầu.

Giá trị cốt lõi:

1. Nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phù hợp với từng loại hình, từng khu vực, từng giai đoạn và phát triển của ngành Nông Nghiệp và Thuỷ Sản. 

2. Xây dựng đội ngũ có Tâm - Tầm để cùng phát triển nhanh và phù hợp nhất.

3. Cải thiện, phát triển Mạng lưới phân phối và vận chuyển phù hợp để đảm bảo kịp tiến độ và thời gian, chi phí cho Khách Hàng.

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Email: support@farmx.vn 

Hotline: 0899199700