Công ty TNHH MTV FARMX

Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Tô Thị Tẻ, khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Số điện thoại: 0899 199 700

Liên hệ với chúng tôi